Pikku Myyt

Pikku Myyt on 0-3 -vuotiaiden ryhmä.
Pienten kanssa toimiessa painotamme päiväkodin arkeen tutustumista
ja kokonaisvaltaisen kasvun tukemista.