Tervetuloa Heinikonkadun päivähoitoyksikön kotisivuille!

Päiväkotimme toiminta-ajatuksena on antaa lapsille lämmin, turvallinen, itsetuntoa tukeva, yksilöllisyyden huomioonottava ja monikulttuurinen kasvu- ja oppimisympäristö.
Ilmapiiri päiväkodissamme on hyväksyvä, positiivinen, iloinen, avoin ja kiireetön.
Tähän pyrimme yhteistyöllä vanhempien kanssa ja tuemme vanhempien
omatoimisuutta ja itsenäisyyttä kasvatustehtävässä.