Muumit

Muumien ryhmä on esiopetusryhmä.
Esiopetuksemme noudattaa valtakunnallista esiopetussuunnitelmaa sekä
Turun kaupungin esiopetussuunnitelmaa ja niiden linjauksia.

Esiopetuksessamme painottuvat toiminnallisuus ja lapsilähtöisyys.
Viikottain toiminnassamme tulevat esiin esiopetussuunnitelman mukaiset oppimiskokonaisuudet:

  • Ilmaisun monet muodot
  • Kielen rikas maailma
  • Minä ja meidän yhteisömme
  • Tutkin ja toimin ympäristössäni
  • Kasvan ja kehityn

Taitoja opetellaan itse toimien ja kokeillen, esimerkiksi erilaisten kiertopistetyöskentelyjen ja pelien avulla. Opeteltavat asiat linkitetään osaksi lasten ideoita ja mielenkiinnonkohteita.
Siten tavoitteiden mukaiset teemat linkittyvät lapsille mieluisiin aiheisiin, ja ovat heille mieluisampia ja innostavampia.

Painotamme myös laaja-alaista osaamista ja sen eri osa-alueita. Suunnittelemme toimintamme monipuoliseksi, eli samaa asiaa lähestytään useista eri näkökulmista
laajan kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Esiopetusaikamme on 08:30-12:30.
Esiopetus noudattaa perusopetuksen aikatauluja lomien suhteen.
Esioppilaidemme lähikoulu on Pansion alakoulu.