Hattivatit

Hattivattien ryhmä on alueellinen integroitu erityisryhmä.
Ryhmän lapset ovat 3-6 -vuotiaita.

Ryhmän toiminnassa painottuvat vuorovaikutus- ja tunnetaidot sekä kielellisten valmiuksien tukeminen.