Oppilaskunnan hallitus, eli senaatti

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Näiden keskuudesta valitaan oppilaskunnan hallitus, eli senaatti. Jokaisesta luokasta valitaan edustajaksi varsinainen jäsen ja varajäsen.

Senaatin toimintakausi on lukuvuosi. Lukuvuonna 2021-2022 oppilaskuntatoimintaa ohjaavat opettajat Merja Koski-Tuuri ja Katriina Viitasalo. Senaatti kokoontuu kuukausittain. 4.-6. -luokkien senaatin edustajat kokoontuvat joka kuukausi ja luokkien 1-3 edustajat ovat mukana joka kolmannessa kokouksessa.

Senaatti ajaa oppilaiden ja koulun asioita. Senaatti toimii yhteistyössä luokkien, opettajien, rehtorien, koulun muiden toimijoiden ja vanhempaintoimikunnan kanssa. Senaatti suunnittelee ja organisoi erilaisia tapahtumia ja tempauksia, sekä tekee esityksiä koulun toiminnan kehittämiseksi.