Oppilaskunnan hallitus eli senaatti

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Näiden keskuudesta valitaan oppilaskunnan hallitus eli senaatti. Jokaisesta luokasta valitaan edustajaksi varsinainen jäsen ja varajäsen.

Senaatin toimintakausi on lukuvuosi. Lukuvuonna 2023-24 oppilaskuntatoimintaa ohjaavat opettajat Elina Heinänen ja Elina Rajamäki. Senaatti kokoontuu kuukausittain. 4.-6. -luokkien senaatin edustajat kokoontuvat joka kuukausi ja luokkien 1.-3. edustajat ovat mukana joka kolmannessa kokouksessa.

Senaatti ajaa ja edistää oppilaiden ja koulun asioita. Senaatti toimii yhteistyössä luokkien, opettajien, rehtorin, koulun muiden toimijoiden ja vanhempaintoimikunnan kanssa. Senaatti suunnittelee ja organisoi erilaisia tapahtumia ja tempauksia, sekä tekee esityksiä koulun toiminnan kehittämiseksi.