Oppilaskunnan hallitus, eli senaatti

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Näiden keskuudesta valitaan oppilaskunnan hallitus, eli senaatti. Jokaisesta luokasta valitaan edustajaksi varsinainen jäsen ja varajäsen.

Senaatin toimintakausi on lukuvuosi. Lukuvuonna 2020-2021 oppilaskuntatoimintaa ohjaavat opettajat Merja Koski-Tuuri ja Minna Haavisto. Senaatti kokoontuu kerran kuukaudessa. 4.-6. -luokkien senaatin edustajat kokoontuvat joka kuukausi ja luokkien 1-3 edustajat ovat mukana joka kolmannessa kokouksessa.

Senaatti ajaa oppilaiden ja koulun asioita. Senaatti toimii yhteistyössä luokkien, opettajien, rehtorien sekä koulun muiden toimijoiden että vanhempaintoimikunnan kanssa. Senaatti suunnittelee ja organisoi erilaisia tapahtumia ja tempauksia.