Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon, psykologin ja kuraattorin palveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tehtävänä on selvittää tuen tarpeet ja ohjata oppilas palveluiden piiriin. Se perustuu aina oppilaan tai huoltajan suostumukseen. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan oppilaan, huoltajan, opettajan tai oppilashuoltohenkilöstön aloitteesta.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Varhainen tuen turvaaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat tehokkaimmat tukitoimet.