OPETUS

Koulun toiminta-ajatuksena on toteuttaa lainlaatijan antama kasvatus- ja opetustehtävä niin, että oppilaat pystyvät jatkamaan opintojaan ja selviytymään tulevaisuuden yhteiskunnan haasteista.
Koulu antaa oppilailleen tietoisuuden menneisyydestään ja kasvattaa heidän luovuuttaan, vastuutaan ja harrastuneisuuttaan kansainvälistyvässä ja teknistyvässä yhteiskunnassa.
Pidämme erityisen tärkeänä, että oppilaille kehittyy hyvä itsetunto. Keskeisiä arvoja, jotka ohjaavat toimintaamme ovat perusturvallisuus, muiden huomioonottaminen ja yhteistyökyky, hyvät tavat, vastuuntunto, omatoimisuus sekä perinteiden kunnioitus.
Koulussa toteutuu oppilaan kokoinen opetus joustavin järjestelyin.