Oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta Haarlan koulussa 

Oppilaskunta on yhtä kuin kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallitus on demokraattisesti valittu toimielin, joka edustaa kaikkia koulun oppilaita. Hallitus johtaa oppilaskunnan toimintaa, jonka toteuttamiseen otetaan kaikki mukaan. Hallitus vaihtuu tammikuussa järjestettävien vaalien yhteydessä. Kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan ja kouluyhteisön yhtä tärkeitä jäseniä, ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. 

Oppilaskunnan tukena toimivat Haarlan koulussa ohjaavat opettajat Noora Tammelin ja Henna Pohjavirta. 

Oppilaskunta 

  • on oppilaiden äänitorvi ja aktiivinen keskustelija 
  • toimii suunnitelmallisesti ja vaikuttavasti 
  • parantaa oppilaiden asemaa ja kouluhyvinvointia omassa luokassa ja koulussa 
  • ideoi erilaisia teemapäiviä ja juhlia 
  • oppilaskunnan ydintoimintaa on vaikuttaminen 

Jos haluat tutustua tarkemmin oppilaskunnan toimintaan, käy sivulla omaoppilaskunta.fi.