Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt ovat kaikkien koulussa työskentelevien viihtyvyyden, turvallisuuden ja työrauhan takia välttämättömät. Koulutyön onnistuminen edellyttää työrauhan säilymistä. Järjestyssäännöt antavat kouluyhteisön jäsenille myös oikeuksia. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana.

 

Käyttäydyn asianmukaisesti

Annan työrauhan oppitunneilla.

Käyttäydyn kohteliaasti koulutovereita, koulun opettajia ja muita aikuisia kohtaan.

Noudatan koulun aikuisilta saamiani ohjeita.

Pidän koulussa mukana tarvittavat varusteet ja opiskeluvälineet.

En käytä koulussa esineitä, joista voi olla häiriötä (esim. matkapuhelin).

Otan huomioon muut, enkä käyttäydy väkivaltaisesti ketään kohtaan.

 

Arvostan koulun omaisuutta

Arvostan oppimisympäristöäni ja käsittelen koulun omaisuutta, esim. oppikirjoja, työvälineitä tai tietokoneita, tai muille kuuluvia tavaroita huolellisesti.

Noudatan koulun omaisuuden käsittelyssä koulun aikuisten ohjeita.

 

Huolehdin oppimisympäristöstä

Arvostan siistijöiden työtä, enkä sotke tarpeettomasti.

Siivoan jälkeni, jotta muidenkin on mukava tulla samoihin tiloihin.

Jos rikon koulun tai jonkun muun omaisuutta, korvaan sen.

Vien roskat niille kuuluviin paikkoihin sekä koulun sisällä että piha-alueella.

 

Oleskelen ja liikun koulualueella asianmukaisesti

Koulupäivän aikana pysyn koulualueella, enkä poistu ilman lupaa välituntialueen ulkopuolelle.

Kuljen sisätiloissa kävellen ja meluamatta.

Siirryn käytävillä ja ulkona saamieni ohjeiden mukaan.

Ruokailussa odotan rauhallisesti omaa vuoroani.

Noudatan hyviä pöytätapoja.

Välitunneilla otan huomioon muut ja noudatan annettuja ohjeita telineiden ja pelivälineiden käytöstä.

 

En tuo kouluun sopimattomia asioita

En tuo kouluun sellaisia esineitä tai aineita, joista saattaisi olla vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle.

En tuo kouluun päihteitä enkä koulupäivään sopimattomia esineitä tai aineita.

 

Koulukohtaiset suositukset

Järjestyssääntöjen lisäksi koulun henkilökunta laatii ohjeet hyvään koulupäivään. Ohjeita päivitetään tarvittaessa.