Iltapäiväkerho

Turun kaupungin nuorisotoimen aamu- ja iltapäiväkerho toimii koulun tiloissa.
Aamukerhon toiminta-aika on klo 7.30-10 ja iltapäiväkerhon klo 12-17.

Ohjaajat:

Sonja Väisänen

Liisa Haapasaari-Koskelo

Paula Verho

Kirsi Wickström

Kristiina Menna

Inga Kucinska

puh. 044 907 2984

Iltapäivätoiminta on koulupäivän jälkeen järjestettävää ohjattua vapaa-ajan toimintaa, joka osaltaan tukee lapsen kasvua ja kehitystä. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille. ltapäivätoiminta tarjoaa lapsille virikkeellistä ja turvallista toimintaa koulutettujen aikuisten ohjauksessa.

kirjainpalikoita