Pedagoginen tuki luokassa

Tällä sivulla olevista linkeistä voi poimia vinkkejä pedagogisen tuen järjestämiseen luokassa. Linkit avaavat pdf-tiedoston.

Tiedote tuen portaista 2020

Turun kaupungin malli kolmiportaisen tuen tasoista, kuva: Kolmiportaisen tuen tasot

Eriyttäminen:

Esimerkkejä eriyttämisen keinoista

Strukturointi:

Strukturointivinkkejä

Pedagogisten tukitoimien tarkistuslistoja ja lomakkeita:

Pedagogisten tukitoimien lista

Tukitoimien tsekkauslista

Tukitoimien tarpeen arviointilomake

Tarkistuslista hyvän yleisen tuen käytänteistä

KIELITIETOISEN OPETTAJAN HUONEENTAULU

 

Yhteisopettajuus