Arkeologinkadun päiväkodissa on päästy vauhtiin liikuntakassin, tutkimuskassin ja digi/robokassien kanssa.

Tilat Lampolankadun päiväkodilla, Jäkärlän puistokadun päiväkodissa ja Arkeologinkadun päiväkodissa ovat hyvin erilaisia, joten kehittämiskohdetta/kohteita miettiessä pohdimme erityisesti sitä, miten saisimme välineistöä ja oppimisympäristöä muokattua niin, että jokaisen talon lapsilla on oikeus ja mahdollisuus välineistöön ja toimivaan oppimisympäristöön.

 

Hankkeen kautta saimme monipuolisesti välineistöä ja lähdimme pohtimaan erilaisia toteutusideoita. Lopuksi päädyimme kokoamaan näistä kolme isoa kokonaisuutta.

Perusliikuntavälineistön päivitettiin kuntoon jokaisessa talossa, joiden lisäksi hankitiin päiväkodille yhteinen isompi liikuntakokonaisuus, joka kiertää nyt kuukauden kerrallaan talojen välillä mahdollistaen kaikkien tasapuolisen mahdollisuuden näiden välineiden käyttöön.

 

 

 

Välineistöön tehtiin hankintoja ajatuksella, että jokaiselle
lapselle tulisi liikuntaan kannustavaa ja motorista kehitystä tukevaa välineistöä, joita ryhmät pystyvät monipuolisesti muokkaamaan juuri ryhmän lasten tarpeisiin vastaaviksi. Yhteen päiväkodin taloista hankittiin kiipeilyseinä ja huoneeseen matot mahdollistamaan turvallinen kiipeily jokaiselle tilan käyttäjälle.
Lisäksi kahteen taloon mahtui isoja pehmopalikoita liikuntaan ja rakenteluun.

 

Panostimme myös erityisesti tiedekasvatukseen ja ostimme erilaisia tiedekasvatukseen sopivia välineitä ja materiaaleja. Tutkimusvälineistöä päivitettiin ja hankittiin monipuolisia ja eri-ikäisille sopivia välineistöä. Erityisesti kiinnitettiin huomioita, että tutkimusvälineistössä on myös päiväkodin pienimmille lapsille sopivaa välineistöä. Tutkimuskassi kiertää nyt päiväkodin eri talojen välillä, jolloin kaikilla lapsilla on yhtäläinen mahdollisuus välineistön käyttöön.

Myös ulkona ja luonnossa käytettäviin tutkimisvälineisiin panostettiin erityisesti hankinnoissa.

      

 

 

 

 

 

 

Saimme myös mahdollisuuden tehdä hankintoja päiväkodin
yhteiseen digi/robokassiin, joka mahdollistaa nyt suuremman
määrän iPadeja talojen käyttöön.
Botley-robotti asustaa kassissa ja se onkin ollut
lasten mielestä hauska ja näin leikin ja toiminnan avulla
on tutustuttu koodauksen alkeisiin.

 

Nyt kevät ja alku syksy on aloitettu tutustumalla uusiin välineisiin ja kehitetty erilaisia pedagogisia toimintamalleja, miten niitä hyödynnetään eri lapsiryhmien kanssa ja otetaan lapset innolla mukaan jatkossakin ideointiin ja opitaan yhdessä uusia asioita tutkimalla, leikkimällä, toimimalla ja yhteistyöllä 🙂

Terveisiä Arkeologinkadun päiväkodista