Pääskyvuoren päivähoitoyksiköstä Digiä, liikettä ja ilmiöitä- projektiin osallistuu Pääskyvuoren koulun esiopetus. Esiopetus siirtyi koulun tiloihin elokuun 2018 alussa. Yksikkömme erityispiirteenä on uusiin tiloihin oppimisymäristön ja -kulttuurin luominen sekä koulun kanssa samoissa tiloissa toimiminen. Lisäksi toiminnassamme on tietty väliaikaisuuuden tunnelma. Esiopetus tulee siirtymään koulun tontille rakennettavaan uudisrakennukseen lähivuosien aikana. Uudisrakennukseen tulee esiopetustilojen lisäksi perusopetuksen  alkuopetusluokat (1.-2.lk) sekä tiloja liikunnalle, musiikille ja kädentaidoille.

Tämän hetken tiloissa toimii kolme esiopetusryhmää, Kiitäjät, Haukat ja Kotkat. Esiopetuksella on käytössä oma siipi, jossa on kolme eri luokkahuonetta. Kahdessa luokassa on pieni erillinen huone jakotilana. Lisäksi käytössä on pieni keittiö sekä toimistotila, jota käyttää myös leikkikerho Käpytikat.

Kuva käytävästä, jossa naulakot ja käynti luokkatiloihin
Kuvia Kiitäjien tiloista

Kiitäjien pikkuhuone

Haukkojen tilat

 

Kotkien tilat

Kotkien pikkuhuone

Henkilökunnan ajatuksia ja toiveita

Olemme pohtineet yksikössämme oppimisympäristön kehittämistarpeita henkilökunnan kesken. Yhdeksi tärkeäksi huomioksi on noussut tilojen muunneltavuuden tarve. Esikouluryhmät toimivat yhdessä isossa tilassa (toki hyödyntäen pikkuhuoneita ja mahdollisesti käytävätiloja), ja tilaan kaivattaisiin mahdollisuutta häiriöttämään ja keskeytyksettömään toimintaan joko yksin, kaksin tai pienissä ryhmissä. Tähän voisi olla ratkaisuna erilaiset liikuteltavat sermit ja seinät, jotka myös vaimentavat ääntä.

Lisäksi henkilökunta on nostanut esille fyysisen oppimisympäristön. Tiloihin kaivattaisiin yhtenäisyyttä ja rauhallisuutta, tekstiilien, kalusteiden ja säilytysratkaisujen avulla. Nykyiset tilat on sisututettu hyvinkin erilaisilla materiaaleilla ja kalusteilla. Tiloihin kaivattaisiin myös toiminnallisia liikuntaan kutsuvia mattoja, kaikille mahdollisuus käyttää iPadeja jonottamatta. Henkilökunnalta on noussut myös kiinnostusta lisätyn todellisuuden käytöstä opetuksessa.

 

Lasten ajatuksia

Lasten ajatuksia ja toiveita on kartoittettu keskustelemalla, piirtämällä ja havainnoimalla. Toiveina on ollut esim. iso jumppapallo, oma liikuntasali, koripallot, sähköskeittilauta, omat läppärit ja tabletit, kiikarit, suurennuslasit, kaukoputki, teleskooppi, mikroskooppi. Lisäksi lapset ovat toivoneet Kotkien pikkuhuoneen muokattavan HopLopiksi.

Havainnoimalla ja kuuntelemalla lapsia on huomattu, että lapset tosiaan kaipaavat keskeytyksetöntä ja häiriötöntä työskentelymahdollisuutta. ”Mä en kestä, että aina kun mä oon tässä, joku tulee ja sit mä en pysty täällä” (näyttää käsillä päätään).

Kiitäjien usein toivoma hetki

 

Työrauhaa sermeillä

 

Vanhempien ajatuksia

Vanhempien ajatuksia ja toiveita tullaan keräämään maalikuun 2019 aikana. Vanhemmat voivat kirjoittaa ajatuksiaan, toiveitaan ja ideoitaan seinällä eskarin käytävällä olevaan kukkaan, toimittaa niitä sähköpostilla tai ihan perinteisenä paperisena kuvana, kirjoituksena.

 

 

 

 

Pääskyvuoren päivähoitoyksikön oppimisympäristö