Ilpoisten päiväkoti pääsi syksyllä 2018 mukaan Digiä, liikettä ja ilmiöitä -hankkeeseen. Nykyiset päiväkotitilat ovat yhdistelmä vanhaa ja hieman uudempaa, pitkiä käytäviä ja sokkeloita, sillä alkuperäisen 1970-luvulla avatun päiväkodin käyttöön on jälkikäteen yhdistetty entiset nuoriso- ja seurakuntatilat. Aluksi lähdimmekin henkilöstön kesken tarkastelemaan päiväkodin toimintatiloja siten, että jokainen ryhmä sai tehtäväkseen valokuvata omat ryhmätilansa. Kuvia yhdessä katselemalla mietimme tilojen käyttöä ja kehittämistä uuden varhaiskasvatussuunnitelman valossa. Yhteisestä keskustelusta kehittämisideoiksi nousivat muun muassa seuraavat:

Syksyllä saapuneita uusia tutkimusvälineitä

Tiede- ja tutkimushuoneen kokoaminen

Päiväkodissa olevia, etenkin pienryhmätoimintaan sopivia pieniä huoneita halutaan hyödyntää nykyistä paremmin. Yksi näistä on tällaisen hieman tyhjäkäytöllä olleen tilan tyhjentäminen ylimääräisestä tavarasta ja sen muokkaaminen tiede- ja tutkimuskäyttöön. Päiväkotimme pääsi syksyllä 2018 DLI-hankkeen lisäksi mukaan myös STEAM it! -hankkeeseen, jonka puitteissa saimme käyttöömme uusia tutkimusvälineitä. Nämä välineet on tarkoitus olla tulevaisuudessa helposti saatavissa tiede- ja tutkimushuoneessa. Olemassa olevien välineiden rinnalle on tarkoitus hankkia mahdollisuuksien mukaan myös uutta teknologiaa, joista meillä ovat lapsilla testauksessa olleet lukiolaisten tiedetutoreiden myötä mm. ohjelmoinnin alkeiden opetteluun tarkoitetut Beepotit sekä Makey Makey:t. Ajatuksena on uusien laitteiden käyttäminen yhdessä jo olemassa olevan TVT-välineistön kanssa (mm. iPadit ja kosketusnäytöt).

Liikuntasali

Liikuntasalin kehittäminen

Liikuntasali on päiväkodissamme kaikkien ryhmien ahkerassa käytössä. Jokaiselle ryhmälle on varattu oma saliaamupäivänsä, ja iltapäivisin sali on usein lasten vapaassa käytössä. Tällä hetkellä salissa on kuitenkin paljon ylimääräistä tavaraa säilytyksessä, mikä vie tilaa sekä liikuntavälineiltä että liikkumiselta. Tarkoituksena on:

1. Liikuntavälineiden päivittäminen sekä niiden siirtäminen säilytykseen salissa oleviin kaappeihin ylimääräisen tavaran tilalle. Tällä hetkellä liikuntavälineille ei ole säilytystilaa salissa, joten ne joudutaan säilyttämään käytävässä.

2. Salin laajentamisen mahdollistaminen. Sali on tällä hetkellä jaettu liikuteltavalla väliseinällä kahteen osaan, joista liikuntakäytössä on ainoastaan toinen osa, sillä toinen puoli toimii viereisen ryhmän ryhmätilana. Väliseinä avaamalla salitilasta tulisi tarvittaessa lähes kaksinkertainen nykyiseen nähden. Toisen puolen hyödyntäminen liikuntakäyttöön onnistuisi hankkimalla ryhmätilaan pyörillä liikuteltavia kalusteita, jotka on tarpeen mukaan helppo siirtää syrjään liikkumisen tieltä.

Läpinäkyvät laatikot helpottaisivat välineiden valitsemista ja järjestämistä

Oppimisympäristön selkeyttäminen ja monipuolistaminen kaluste- ja säilytysratkaisuilla

Pyörillä liikuteltavat hyllyt ja sermit toisivat uusia mahdollisuuksia tilojen nopeaan muokkaamiseen ja jakamiseen kunkin tilanteen käyttötarkoituksen mukaan. Lasten toiminnanohjaukseen tarkoitettujen kuvien käyttöön taas ei juurikaan selkeätä kiinnitystilaa ryhmätiloissa ole, joten toiminnan visualisointia helpottaisi joko kiinteät tai liikuteltavat magneetti-/valkotaulut. Ajatuksena on lisäksi selkeyttää toimintaympäristöä hankkimalla lasten toimintavälineille läpinäkyviä säilytyslaatikoita. Näin lasten on helpompi omatoimisesti tunnistaa ja valita tarvitsemansa välineet sekä sijoittaa tavarat käytön jälkeen oikeille paikoilleen.

Ilpoisissa suunnitellaan uutta