Sivuston saavutettavuuden tarkistaminen

Uusi saavutettavuuslaki on tullut voimaan 1.4.2019 koskien kaikkea julkishallinnon verkkosivustoja, digitaalisia palveluja, mobiiliratkaisuja, sosiaalista mediaa. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat kaupungin strategian mukaisesti asukkaiden ja asiakkaiden arvostamista, helposti saatavia palveluja ja turvallista elinympäristöä. Asia koskee mm. koulujen, lukioiden ja päiväkotien omia

Tietosuoja

Blogipalvelun tietosuoja Blog.edu.turku.fi on Turun kaupungin sivistystoimialan käyttämä opetuksen blogipalvelu. Palvelu toimii Turun kaupungin konesaliin asennetussa WordPress-julkaisujärjestelmässä. Palvelun ylläpitäjä ei kerää henkilötietoja kävijöistä. Palvelinlokeihin tallentuu merkintä jokaisesta verkkoyhteydestä ja merkintä sisältää teknisiä tietoja, kuten mistä IP-osoitteesta yhteys tuli ja milloin,

Sivupohjat kouluille ja päivähoitoyksiköille

Sivistystoimialan viestintä ja TOP-keskus ovat tehneet yhtenäisen Turku-ilmeen mukaisen sivupohjan (WordPress-teeman) sekä koonneet asiaan liittyvät tekniset ohjeet ohjeblogeihin: Peruskoulujen mallipohja Päivähoitoyksiköiden mallipohja Uudet koulujen ja päivähoitoyksiköiden blogit tehdään em. ohjeiden mukaan. Lisäksi olemassaolevat koulujen sivut tulee vaihtaa tälle sivupohjalle mahdollisimman

Kuvien automaattinen pienentäminen

Jokaisen blogin saama levytila on 300 Mb, sitä ei voi säätää blogikohtaisesti. Tämä levytila täyttyy melko nopeasti, jos blogissa käytetään paljon valokuvia ja ne ladataan suoraan kamerasta/puhelimesta/iPadistä pienentämättä niitä ensin. Ongelman lieventämiseksi blogipalvelimelle on asennettu uusi lisäosa ”Imsanity”, jonka tarkoitus

Uuden blogin tilaus

Blogiaihio pitää tilata sähköpostilla: Tero Pelander (etunimi.sukunimi@turku.fi). Ilmoita ainakin, mikä on blogin nimi ja mitä haluat osoitteessa olevan valinnaisen osan olevan. Ilman näitä tietoja blogia ei voi perustaa. https://blog.edu.turku.fi/VALINNAINEN/ Valinnainen osa voi sisältää vain pieniä kirjaimia (a-z), numeroita ja väliviivan.

Käyttöohjeita

Turun kaupungin sivistystoimalan blogipalvelussa blog.edu.turku.fi kaikki opettajat, joilla on edu.turku.fi-tunnus (=OPAS-tunnus), voivat ylläpitää blogeja opetukseen liittyen. Sivistystoimialan hallinnon työntekijät, joilla ei ole tarvittavaa OPAS-tunnusta, voivat olla yhteydessä Jouni Paakkiseen/TOP-keskus. 1) Opettaja voi antaa hallinnoimaansa blogiin  myös oppilaille julkaisuoikeuden (Ohjausnäkymässä kohta