Terveisiä kouluterveydenhuollosta!

Terveisiä kouluterveydenhuollosta!

Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilonissa toimii myös oppilaiden kouluterveydenhuolto, joka on osa opiskeluhuollon kokonaisuutta yhdessä kuraattori- ja koulupsykologitoiminnan kanssa. Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua. Koko ikäluokan kattavat terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Kaikilla luokka-asteilla terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain. 1.-, 5. – ja 7/8.-luokilla terveystarkastus toteutetaan laajana koko perheen hyvinvointia tukevana terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistarkastuksena, johon huoltajat kutsutaan mukaan. Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Terveydenhoitajalla on myös avointa vastaanottoa, jolloin oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista asioista. Terveydenhoitaja ja koululääkäri osallistuvat myös koko koulua koskevaan yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön. Oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi kouluterveydenhuolto tekee tarvittaessa kiinteää yhteistyötä huoltajien, opettajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa.

 

Terveisin Leena Paaskunta