Koulu

Syvälahdessa lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2024 kaikilla oppilailla klo 9. Ensimmäinen koulupäivä päättyy kaikilla oppilailla klo 12. Perjantaina 9.8. opiskellaan lukujärjestyksen mukaisesti (lukujärjestykset ovat julki Wilmassa).

Seuraavan lukuvuoden 2024-2025 työajat

Syyslukukausi: to 8.8. – pe 20.12.2024 

Syysloma: ma 14.10. – su 20.10.2024

Joululoma: la 21.12.2024 – ma 6.1.2025

Kevätlukukausi: ti 7.1. – la 31.5.2025 

Talviloma: ma 17.2. – su 23.2.2025

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Syvälahden rehtoreihin, joiden, ja monen muun, yhteystiedot löydät koulun nettisivuilta: https://blog.edu.turku.fi/syvalahti/

Koulunkäynnistä seiskaluokalla

 • Kuutosluokalla oppilaalla oli vain muutama opettaja. Seiskalla opettajia on vähintään kymmenkunta.
 • Koulupäivät ja -viikot pitenevät. Oppitunteja on viikossa noin 30.
 • Oppilaan vastuu huolehtia tekemisestään kasvaa entisestään.
 • Läksyjä on enemmän ja koealueet kasvavat. Kaikki läksyt ja kokeet merkitään Wilmaan.
 • Oppiaineiden arviointi on jatkuvaa ja monipuolista.
  • Koearvosanat ovat vain osa arviointia.
  • Tuntityöskentely ja kotitehtävien säännöllinen tekeminen vaikuttavat myös vahvasti arviointiin.
  • Osa seiskaluokan numeroista jää ysiluokan päättötodistukseen.
 • Vastuu oppimisesta ja opiskelusta on yhä enemmän oppilaalla itsellään.
 • Opiskelu kannattaa ottaa tosissaan jo alusta lähtien.
 • Oppilas muuttuu/kypsyy itse, ympäristö muuttuu, luokkatoverit vaihtuvat osin ja opettajat ovat uusia.
 • Koulunkäynti vaatii enemmän ponnistelua ja on välillä vaikeaa, raskastakin.
 • Muutoksista johtuva hämmennys voi vaikuttaa vahvasti nuoreen.
 • Se kuuluu normaaliin elämään.
 • Sopeutuminen vie aikansa. Kärsivällisyyttä tarvitaan.
 • Vanhempien tukea tarvitaan aina, vaikka murrosiässä nuoret etäännyttävätkin itseään vanhemmistaan.
 • Kavereiden merkitys korostuu. Kaverisuhteissa tapahtuu usein myös muutoksia.
 • Koulussa tuetaan monin tavoin oppilaiden sosiaalista sopeutumista.
  • Oppilaalla on tukijoita auttamassa: tukioppilaat, luokanohjaaja, muut opettajat, erityisopettajat, opot, kuraattori psykologi, terveydenhoitaja, lääkäri ja rehtorit.
  • Tuen ja avun pyytämisessä on oppilaalla itsellä iso vastuu.
 • Turvallinen ja selkeä arki sekä tarvittavan tiivis yhteistyö kodin ja koulun välillä auttavat oppilasta.

Viisi vinkkiä vanhemmille eli näin tuet lapsesi koulunkäyntiä

KT Tuomo Virtanen, erityispedagogiikan yliopistolehtori, Jyväskylän yliopisto

 1. Osoita olevasi kiinnostunut lapsesi koulutyöstä ja sen sujumisesta. Huomioi erityisesti edistysaskeleet!
 2. Keskustele lapsen kanssa koulunkäynnistä myönteiseen sävyyn ja vältä siirtämästä omia negatiivisia muistojasi esim. itsellesi ei mieluisasta oppiaineesta eteenpäin lapselle.
 3. Jos lapsella on hankaluuksia esim. jonkin oppiaineen kanssa, muista olla myötätuntoinen ja kannustaa häntä opiskelemaan sinnikkäästi.
 4. Muista kuulostella lapsen tuntemuksia erityisesti nivelvaiheissa, kuten alakoulusta yläkouluun tai yläkoulusta lukioon/ammattikouluun siirtyessä.
 5. Myös teini tarvitsee tukea! Murrosiässä on luonnollista, että nuori hakee tukea ennemmin kavereiltaan. Myös koulunkäynnin suhteen on silti tärkeä säilyttää keskusteluyhteys nuoren kanssa ja pysyä kärryillä siitä, mitä koulussa on milloinkin meneillään.

Koulupäivän rakenne

kello tunti
8.15–9.00 1
9.00–9.45 2
9.45–10.15 välitunti 30 min
10.15 – (11.00) 3 (sis. ruokailun)
(11.15) -12.00 4
12.00–12.30 välitunti 30 min
12.30–13.15 5
13.15–14.00 6
14.00–14.15 välitunti 15 min
14.15–15.00 7
15.00–15.45 8
 • Sama päivän rakenne kaikilla luokilla (1–9) mahdollistaa yhteistyön ja joustavat opetuskäytänteet koko monitoimitalossa.
 • Päivän rakenteen selkeys luo kiireettömyyttä ja helpottaa tilojen käyttöä.
 • Oppitunnit (90/45) min) parantavat opittavaan/opetettavaan asiaan keskittymistä ja luovat työrauhaa.
 • Pitkät välitunnit (30 min) antavat oppilaille mahdollisuuden olla kavereiden kanssa.

Koulun säännöt ja käytänteet

Koululla on omat säännöt ja käytänteet, jotka koskettavat kaikkia oppilaita ykkösestä ysiin.

 • Löydät ne Wilmasta (Tiedotteet)
 • Syvälahti on mm. kengätön, lakiton, karkiton, purkaton ja energiajuomaton.
 • Kännykät pidetään äänettöminä (säilytys repussa, eivät saa häiritä opetusta ja/tai oppimista).
 • Välitunnit ollaan pääsääntöisesti ulkona. Säänmukainen pukeutuminen kannattaa.
 • Ulko-ovet ovat aina lukossa. Oppilailla on käytössään ovikoodi.
 • Onnistuneeseen koulunkäyntiin oppilaan pitää muistaa vain kaksi asiaa ja myös toimia niin:
  Käyttäydy kunnolla ja tee tunnollisesti sinulle annetut tehtävät.

Uusien seiskaluokkien muodostamisesta

Uusia seiskoja on noin 160.  Uusia seiskaluokkia on kuusi.

Jokaisessa luokassa on oppilaita kaikista kouluista: Haarlasta, Wäinö Aaltosesta ja Syvälahdesta.

Nykyiset kuutosten luokanopettajat muodostavat luokastaan 4–6 oppilaan ryhmiä (moduuleja), jotka ovat oppimisen kannalta toimivia.

Luokanopettajat huomioivat opiskelussa toimivat kaverisuhteet.  Oppilailta ja huoltajilta ei kysytä kaveritoiveita

Luokanopettaja huomioi lisäksi mm. kielivalinnat (A2), katsomusaineet ja tuen tarpeet.

Luokanopettaja on paras asiantuntija laatimaan ryhmät/moduulit.

Syvälahden rehtorit muokkaavat ryhmistä/moduuleista uudet, mahdollisimman tasakokoiset luokat kevään aikana.

Uudet luokat ovat tiedossa tutustumispäivänä toukokuussa.

Luokanvaihto on mahdollista vain erityisen painavasta syystä.

Erityisen painavia syitä voivat olla mm. vakava kiusaaminen, yksinäisyys, suuri huoli oppilaan koulunkäynnistä ja/tai henkisestä jaksamisesta, oppilashuollon ammattilaisen tai muun asiantuntijoiden luokanvaihtoa puoltavat kirjalliset lausunnot

Kaveritoive yksinään ei ole erityisen painava syy.

Oppilaita ei siirretä luokalta toiselle ennen syyslomaa.  Totuttelu uuteen luokkaan vie aikansa.

Koulussa kannustamme ja tuemme nuoria solmimaan uusia kaverisuhteita.

On tärkeää, että myös kotona toimitaan näin.

TERVETULOA SYVÄLAHTELAISEKSI!

Syvälahden koulu tarjoaa perusopetusta 1.-9. luokille Turun Hirvensalossa.