Yksikkömme

Yhteystiedot

Suotorpankujan päiväkoti, Suotorpankuja 3, 20460 Turku.

Päiväkodinjohtaja Tuire Korhonen (myös Perkkiönkadun leikkipuisto ja Ypsilonin päiväkoti)

p. 050 552 5060

Ryhmien numerot:

Hillerit: p. 040 687 3826

Lumikot p. 040 6863 708

Mäyrät p. 040 6863 714

Laitosapulaisina toimivat Tiina Larkovuo ja Rosemarie da Silva Tuomi, p. 040 6863 732  (keittiö)