Lumikot

Toimintakaudella 2022- 2023 Lumikoiden ryhmässä  työskentelevät:

Kaisa Lahtinen, (vo,esiopetus), Virve Virtanen (vo, Pikku eskarit), Merja Arvola (lh).

Lumikoiden oma blogi

 

Toiminnallinen esiopetus

Toiminnallinen esiopetus on ensisijaisesti tekemällä oppimista.
Toiminnallinen esiopetus vahvistaa lasten keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötaitoja, sekä antaa vahvan pohjan lapsen sosiaalisille taidoille.
Lapsi oppii toiminnallisen esiopetuksen kautta ajattelemaan itse ja hänen
ongelmanratkaisukykynsä kehittyy.
Lapsi oppii kyseenalaistamaan asioita, keksimään itse ratkaisuja.Oppiminen tapahtuu oivaltamalla, oman kokemuksen kautta. Aikuinen tukee tätä oppimisprosessia antamalla lapsen itse löytää vastaukset askarruttaviin ongelmiin.
Tällöin opitaan oivaltamisen kautta, ei ulkoa oppimalla.

Lumikot 2011-2012 001