Lilla Jösse hare

Lilla jösse hare har en fluga på sin näsa x 3

(vifta med händerna på huvudet som öron, och sätt sedan ”flugan” på nämnd kroppsdel)

Schas så flög den bort.

(vifta bort flugan med händerna från näsan)

…fluga på sin tå

…fluga i sin mun

..fluga på sin mage

Osv…

Länk till youtube finns här. (De sjunger dock Hasse hare)