Jag klappar mig på axlarna

Melodi: Säg mig du lilla fågel

Jag klappar mina händer,

När jag är riktigt gla’.

Jag klappar mig på axlarna,

När jag har gjort nå’t bra.

Jag klappar mig på magen,

när jag är riktigt mätt

Jag klappar mig på kinden,

Jag gör på bästa sätt.