Här är Rakman

Melodi: Oh, my darling Clementime

Här är Rakman, här är Rakman,
här är Rakman hela da’n.
Och en Rakman blir en Krokman,
blir en Krokman hela da’n.

Här är Krokman, här är Krokman,
här är Krokman hela da’n.
Och en Krokman blir en Sittman,
blir en Sittman hela da’n.

Här är Sittman, här är Sittman,
här är Sittman hela da’n.
Och en Sittman blir en Gungman,
blir en Gungman hela da’n.

Här är Gungman…
…blir en Nickman,
blir en Nickman hela da’n.

Här är Nickman…
…blir en Stillman,
blir en Stillman hela da’n.