Hänger öronen på dig ner?

Hänger öronen på dig ner?
(rita stora cirklar från öronen)

Kan du ta dem och vifta med?
(vifta framför dig)

Kan du knyta en rosett?
(”rita” en rosett i luften)

Kan du slå en knut så lätt?
(låtsas slå en knut)

Kan du ta dem på axeln så här,
(ta upp båda händerna på ena axeln)

som en käck soldat med gevär?
(gör ”honnörs” givakt)

Hänger öronen på dig ner?
(rita stora cirklar från öronen)

Fortsätt med fler kroppsdelar

Hänger öronen på dig ned – Mora Träsk – Sånglekar 1 – YouTube