Webbinarierna riktar sig till undervisande och handledande personal, men också administrativ personal är välkommen.

Är du intresserad av hur studier som stöder studiefärdigheterna kan utvecklas för studerande? Eller är en del av ditt dagliga undervisnings- eller handlednings arbete att stöda studerandes studiefärdigheter?

OPVA haltuun – Framåt med SSS-projektet bjuder in till webbinarium där du får information om SSS-studier samt organiseringen och genomförandet av dessa. Under webbinariet får du bekanta dig med kunskapsbanken OPVA/SSS-campus, som utvecklats inom projektet och som riktar sig till personal inom yrkesutbildningen. Webbinarierna riktar sig till till undervisnings- och handlednings personal inom yrkesutbildning och har motsvarande innehåll fastän tiderna varierar.

30.11 kl. 15.30–17.00
Anmälan senast 23.11.2023.
Länk till anmälan.

• Välkommen till webbinariet
• Bli bekant med SSS-studier; planering och genomförande
• Pedagogiska lösningar för SSS-studier
• Material för undervisning inom SSS
• Vad händer efter webbinariet?

14.12.2023 kl. 14.00–16.00
Anmälan senast 7.12.2023.
Länk till anmälan.

• Välkommen till webbinariet
• Bli bekant med SSS-studier; planering och genomförande
• Pedagogiska lösningar för SSS-studier
• Material för undervisning inom SSS
• Frågor och diskussion, vad händer efter webbinariet?

Välkommen till SSS campus!

Mer information:
projektchef Marja Kannisto, marja.kannisto@turku.fi eller svenskspråkig koordinator Christel Holmlund-Norrén; christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi

OPVA haltuun- Framåt med SSS är ett nationellt nätverksprojekt där 63 yrkesutbildningsanordnare deltar. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet (strategisk finansiering). Projektet  pågår 1.1.2022–31.12.2023. Den egentliga verksamheten har inletts 1.8.2022.

Syftet med projektet är att sprida bästa praxis om SSS-studier, att skapa högklassigt studiematerial och verksamhetsmodeller som lämpar sig för bred användning samt att öka kompetensen hos utbildningsanordnarnas personal. Slutresultatet av verksamheten blir OPVA/SSS-campuset, vilket gör det möjligt att genomföra SSS-studier på ett enhetligare sätt på nationell nivå och förbättra jämlikheten i utbudet. OPVA/SSS-campuset publiceras öppet på aoe.fi webbplatsen.

Webbinarier om SSS-campus på svenska 30.11 kl 15:30-17 och 14.12 kl. 14-16

Vastaa