Katedralskolan i Åbo

Studiehandledare
Inka Halkivaha (tjänstledig), Kaisa Lappi (vikarie), som bl.a. sköter om ansökningar om studiestöd.
Tfn 040 1385 299

Speciallärare
Michaela Nordling
Tfn 040 1496290

Skolpsykolog
Aarno Rekola, på plats måndag – tisdag
Tfn 040 614 9869

Skolkurator
Sandra Gunnila, på plats torsdag-fredag.
Tfn 050 4323588

Hälsovårdare
Tove Grandell, telefontid måndag-fredag kl. 12.00-12.30.
Tfn 040 5409726