Stöd för lärande

Denna sida är gjord för Dig som är studerande i ett Åbogymnasium!

Varje gymnasiestuderande som har svårigheter med att klara av sina studier har rätt att få stöd för lärande enligt sina individuella behov. Det spelar ingen roll vad inlärningssvårigheterna eller utmaningarna i studierna beror på. Dina utmaningar kan ta sig uttryck t.ex. som läs- och skrivsvårigheter eller problem i matematiken, eller så kan du ha svårigheter med att fokusera eller motivera dig själv eller orka i studierna. Utmaningar i studierna kan även anknyta till en sjukdom, en skada, en svår livssituation eller bristfälliga studiefärdigheter eller språkkunskaper.

Stödets mål är att du mår bra under dina gymnasiestudier och att dina studier framskrider enligt de mål du ställt upp för dem. Hela gymnasiets personal stöder dig i detta. På denna sida hittar du information om vem du kan vända dig till då du behöver stöd och handledning.