Lasten osallisuus

Lasten osallisuus turkulaisissa alakouluissa

Syksystä 2011 alkaen on jokaisessa turkulaisessa alakoulussa käynnistynyt tavoitteellinen oppilaskuntatoiminta. Koulun oman oppilaskunnan hallituksen toiminnassa jokainen yksittäinen oppilas pääsee vaikuttamaan koulun toimintakulttuuriin oman luokkansa edustajan välityksellä. Lapset ovat itse parhaita asiantuntijoita heitä koskevissa asioissa ja heitä tulee kannustaa aloitteiden tekijöiksi.

Eri koulujen oppilaskuntien edustajien kanssa on kuluneen lukuvuoden aikana harjoiteltu kokouskäyntänteitä alueellisissa oppilaskuntakokouksissa sekä järjestäytymiskokouksessa, joihin on osallistunut aina kaksi oppilasedustajaa jokaisesta Turun alakoulusta. Alueellisissa kokouksissa on keskusteltu mm. kouluviihtyvyyden edistämistä koskevista asioista sekä esitelty eri koulujen oppilaskuntien toimintakulttuuria. Koulujen oppilaskunnat tekevät tulevaisuudessa entistä laajempaa alueellista yhteistyötä kehittäen lapsilähtöisesti heille tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. Lisäksi jokaisen turkulaisen alakoulun oppilaskunta valitsee keskuudestaan kaksi edustajaa kehittämään ja päättämään heitä koskevia asioita Turun Lasten Parlamentin suurkokouksiin.

Kunta haluaa kuulla ja osallistaa nuoria heitä koskevassa päätöksenteossa. Tästä syystä lapset ja nuoret tulisi ottaa mukaan osalliseksi suunnittelemaan, kehittämään, toteuttamaan ja arvioimaan heille suunnattuja tai heidän elämäänsä vaikuttavia palveluja. Lapsiystävällinen kunta velvoittaa tähän.

Lasten osallisuus -teema perustuu mm. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen, Suomen perustuslakiin, Suomen nuorisolakiin, Perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan. Ne tiedot, taidot ja asenteet, jotka myöhemmin näkyvät aktiivisena kansalaisuutena ja kiinnostuksena yhteiskuntaa kohtaan, saavat alkunsa jo ensimmäisillä luokilla ja varhaiskasvatuksessa.

Lasten osallisuuden aktivoiminen ja kehittäminen koulun arjessa jatkuu edelleen eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen kanssa.

 

Videolinkki TLP:n ensimmäiseen valtuustosalikokoukseen, joka järjestettiin vuonna 2012:

VIDEO

Turun Lasten Parlamentin perustaminen lähti liikkeelle Ella Laakion kunnallisaloitteesta.

 

– – –

Oppilaskuntatoiminnan helmiä:

#parastjustny valokuvakisan osallistujat

 

Oheisesta linkistä löydät oppilaskuntatoiminnan ja Turun Lasten Parlamentin toiminnan yhteistyön esittelyn

Turun Lasten Parlamentin toimintaperiaatteita 2016-2017