Lukioiden ja yritysten yhteiskehittäminen

Turun lukiokoulutuksen ja Teatime Research Oy:n yhteiskehittämä 3D AR Pennisilta.

 

Yhteiskehittäminen on projektiluonteista kehittämistoimintaa, jonka pääasiallisena tavoitteena on kerätä kokemuksen kautta uutta tietoa ja osaamista. Yhteiskehittäminen on ajallisesti rajattu prosessi, jonka aikana testataan rohkeita innovatiivisia ratkaisuja. Erilaisia kokeiluja voidaan toteuttaa nopeina pyrähdyksinä. Aluksi sovitaan yhdessä kehittämisen tavoitteet, vastuunjako ja aikataulu. Prosessin aikana tehtävä toiminta dokumentoidaan ja lopuksi arvioidaan.
Esimerkiksi Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa 2018-2020 Turun lukiokoulutus toteutti yhteistyössä vanhan ”Pennisillan” 3D -AR -mallin yhteistyössä Teatime Research Oy:n kanssa.
Oppimiseen ja oppimisympäristöihin liittyviä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset tarvitsevat yhteistyökumppaneikseen kuntia ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioita voidakseen kehittää käyttäjien tarpeita aidosti palvelevia ratkaisuja. Yhteiskehittäminen on tapa kehittää liiketoimintaa, yrittäjyyskasvatusta, opetusta ja oppimimista yhteistyössä. Yhteiskehittämisessä ohjaavaa sisältöä ja esimerkkejä löytyy myös verkkomateriaalina. Niiden käyttäminen vaatii maksuttoman tunnuksen luomisen TAITO-moodleen.