Praxis och förfaringssätt för högskole- och arbetslivssamarbetet i Katedralskolans gymnasium inom de olika ämnena är följande: