Oppilashuolto

Oppilashuollon yleistavoitteena on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

 Säännöllisesti kokoontuvaan oppilashuoltoryhmään kuuluu koulunjohtaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi, kuraattori ja erityisopettaja. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan asiantuntijoita (luokanopettaja, sosiaalitoimi, lääkäri ym.), joita konsultoidaan erityiskysymyksissä.

Jos oppilaalla todetaan erityisiä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, oppilashuoltohenkilöstö ryhtyy suunnittelemaan tarvittavia tukitoimia huoltajien, asiantuntijoiden ja paikallisten turvaverkostojen kanssa.

Kaikissa siirtymävaiheissa (nivelvaiheissa) on tiedon kuljettava niin, että lapsen/nuoren oppimispolku säilyy yhtenäisenä. Nivelvaiheyhteistyöhön kuuluu kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen sekä yksilöinä että ryhmässä. Nivelvaiheyhteistyön avulla vaihdetaan oppilasta koskevaa opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä tietoa.

Pallivahan koulussa tehdään nivelvaiheyhteistyötä siirryttäessä esiopetuksesta kouluun ja siirryttäessä kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle.