Linja-automatkat

Joukkoliikennetoimistosta saa ostaa 30 päivän koululaiskortteja. Niillä voi matkustaa rajattomasti kortin voimassaoloaikana. Sen hankkimiseksi ei tarvita koulusta mitään todistusta. Koulumme oppilaat voivat käyttää koulumatkoihinsa koululaislinjaa nro 73. Linja-autossa matkustettaessa on noudatettava hyviä käytöstapoja ja linja-autolla liikkumisen turvallisuusohjeita.