Koulukuljetus

Koulukuljetusetuus myönnetään hakemuksesta. Lisätietoa löytyy osoitteesta:

Koulukuljetusetuuden hakeminen | Turku.fi

 

Koulukuljetuksissa käytetään pääsääntöisesti Turun kaupungin joukkoliikenteen koululaiskorttia, joka ladataan paikallisliikenteen palvelutoimistossa, Eerikinkatu 10.

Päätös koulukuljetuksen järjestämisestä tehdään lukuvuodeksi kerrallaan.

Mikäli kuljetusta ei myönnetä, siitä lähetetään päätös kotiin. Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle. Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä. Oikaisuvaatimus on maksullinen.