Järjestyssäännöt

Kärsämäen koulun järjestyssäännöt

 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun järjestystä, opiskelua sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Jokaisella on oikeus tehdä töitään koulun työpäivinä rauhallisin mielin, auttaa ja saada apua. Järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja koulun ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, urheilukilpailut, leirikoulut yms.).

Oppilaan velvollisuudet:
 •         Teen koulutehtäväni tunnollisesti ja annan toisille opiskelurauhan.
 •        Huolehdin siitä, että mukanani ovat koulutyössä tarvittavat välineet, esim. työjärjestyksen           mukaiset oppi- ja työkirjat, vihot, kynä, kumi ja viivain. Liikuntatunnilla pukeudun opettajan        ohjeiden mukaisesti.
Poissaolot:

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Huoltaja ilmoittaa poissaolosta ensimmäisenä poissaolopäivänä.

 • Huoltajan tulee etukäteen pyytää lupa ennalta tiedossa olevaan poissaoloon. Luokanopettaja    myöntää luvan 1-3 päivän poissaoloon. Tätä pidempiin poissaoloihin luvan myöntää koulunjohtaja.

Oppilaan tulee selvittää poissaolojakson koulutehtävät ja suorittaa ne opettajan kanssa sovitulla tavalla. Kun opettaja tai koulunjohtaja myöntää oppilaalle vapaata lomamatkaa tms. varten, oppilas saa tehtäväkseen lomamatkan aikana suoritettavat tehtävät. Huoltaja valvoo, että tehtävät on tehty.

Turvallisuus ja viihtyisyys:
 • Käyttäydyn hyvien käytöstapojen mukaan: tervehdin, olen kohtelias ja puhun asiallisesti. Olen      reilu  ja rehellinen. En kiusaa enkä uhkaile väkivallalla. En häiritse toisia oppilaita elein, ilmein, koskemalla tai tekstiviestein.
 •         Tulen kouluun ajoissa.
 •         Kuljen koulun sisätiloissa kävellen.
 •         Ruokailussa annan ruokarauhan ja noudatan hyviä pöytätapoja.
 •         Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta: säilytän koulun tilat ja alueen siistinä ja  viihtyisänä. Jätän ulkovaatteet ja – kengät siististi naulakkoon. Vältän tarpeetonta roskaamista koulun sisä- ja ulkotiloissa. Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon vahingonkorvauslain mukaisesti.
 •          Oppilas voidaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen opettajan tai koulunjohtajan kehotuksesta ja kasvatuksellisista syistä määrätä siivoamaan sellaiset sotkut, jotka hän on tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttanut. Siivoaminen ei aiheuta opetuksesta pois jäämistä, ja jälkien korjaaminen otetaan huomioon mahdollista rangaistusta tai vahingonkorvausta määrättäessä.
 •         Pidän huolta koulun omaisuudesta ja olen vastuussa käyttööni annetuista opiskelu- ja koulutarvikkeista.
Välitunnit:
 •          Menen välitunnille reippaasti heti oppitunnin päätyttyä.
 •          Lumipallojen, kivien ja käpyjen heittäminen koulun välituntialueella on kielletty.
 •          Turha oleskelu WC-tiloissa on kielletty.
 •          Koulun alueelta voi poistua koulupäivän aikana ainoastaan opettajan luvalla.
 •          Koulun alueella on kameravalvonta.
Mobiililaitteiden käyttö:
 •          Käytän mobiililaitteita ja koulun tietokoneita koulussa vain opettajan luvalla.
 •          Kuvaaminen ja äänittäminen koulun sisätiloissa on kielletty ilman opettajan lupaa.
 •          Luvallisesti koulussa otettujen kuvien tai äänitteiden julkaisuun internetissä tarvitaan opettajan  tai koulunjohtajan lupa.
Päihteet ja vaaralliset esineet:
 •          Koulun oppilaat ovat alaikäisiä, joten alkoholi- ja tupakkalain mukaiset tuotteet ovat heiltä kiellettyjä.
 •          Kouluun ei ole luvallista tuoda myöskään omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavia tai omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita, jos ei hallussapidolle ole hyväksyttävää syytä.
Järjestyssääntöjen rikkominen:

Mikäli oppilas rikkoo koulun järjestyssääntöjä, käy järjestyssääntöjen rikkomiseen puuttunut opettaja hänen kanssaan kasvatuskeskustelun. Kasvatuskeskustelun pääkohdat kirjataan Wilmaan tuki-välilehdelle ja lisäksi ilmoitetaan huoltajalle.

Jos oppilas on jättänyt kotitehtävänsä tekemättä, opettaja voi jättää hänet kouluun enintään tunnin ajaksi tekemään niitä opettajan valvonnassa.

Tunnilla toistuvan häiritsevän käyttäytymisen takia oppilas voidaan poistaa oppitunnilta lopputunnin ajaksi.

Vakavista tai toistuvista sääntöjen rikkomisista on seurauksena jälki-istunto (30min – 2h) tai erottaminen määräajaksi.

Järjestyssäännöt eivät ole voimassa koulumatkoilla. Opettajalla tai koulunjohtajalla on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa osapuolten huoltajille tietoonsa tulleet oppilaiden häirinnät ym. koulumatkoilta.

Suositus koulumatkoille:

Turvallisuussyiden takia koulu suosittelee, että 1-2-luokkien oppilaat eivät tule kouluun pyörällä.

Rehtori Tiina Paappa on hyväksynyt järjestyssäännöt oppilaskuntaa kuultuaan 3.5.2016