Koulupsykologi

Koulupsykologin työhön kuuluu muun muassa osallistuminen oppilashuoltoryhmän toimintaan, opettajien konsultointi, oppilaiden psykologiset tutkimukset ja keskusteluavun antaminen.

Koulupsykologi toimii yhteistyössä oppilaan vanhempien, opettajien ja koulun muun henkilökunnan sekä lapsille, nuorille ja perheille palveluita tarjoavien tahojen kanssa.

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä, kun esimerkiksi lapsen oppiminen, käyttäytyminen tai mieliala huolestuttavat. Aloitteentekijä voi olla koulu, koti tai oppilas itse.

Koulupsykologi Riikka Ahonen puh. 050 4323 175.