Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee ja ohjaa oppilaita, konsultoi opettajia sekä tekee oppilashuoltoasioissa viranomaisyhteistyötä. Tärkeää koulukuraattorin työssä on lapsen edun selvittäminen sekä kodin ja koulun yhteistyön edistäminen siten, että jokainen lapsi voisi saavuttaa koulun kasvatustavoitteet. Tapaamiset koulukuraattorin kanssa voivat alkaa oppilaan itsensä, vanhempien tai opettajien aloitteesta asioissa, joilla on merkitystä oppilaan säännöllisen koulukäynnin, koulussa viihtymisen ja oppimisen kannalta. Oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi tarvittavista toimenpiteistä sovitaan yhteisymmärryksessä oppilaan, huoltajan ja koulun kanssa.

Koulukuraattori Mari Knaapi puh. 050 4323 589