kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä, normaali kasvu ja kehitys ja juurruttaa heihin terveet elämäntavat ja luoda perusta aikuisiän terveydelle.

Terveelliset elintavat, monipuolinen ravinto, riittävä uni, liikunta, puhtaus ja ulkoilu sekä rokotussuoja pitävät oppilaan kunnon hyvänä.

Kouluterveydenhuollossa tehdään oppilaille terveystarkastuksia, seurataan kehitystä sekä ohjataan ja tuetaan koululaisia hyvinvointiin ja elämäntapoihin liittyvissä asioissa.

Oppilaille tehdään terveystarkastus kaikilla luokka-asteilla. Koululääkäri ja terveydenhoitaja tekevät 1-, 5-, ja 8- luokan oppilaille laajat terveystarkastukset, joissa huomioidaan myös koko perheen hyvinvointia ja oppilaan koulunkäyntiä.

Lisätietoja: www.turku.fi -> terveys -> koulu- ja opiskeluterveydenhuolto -> kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja osallistuu oppilashuoltoryhmän toimintaan ja on yhteistyössä oppilaan, kodin, koulun ja oppilaalle muita palveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Terveydenhoitaja Jaana Huittinen on koululla:

Pallivahan yksikössä tiistaina  ja perjantaina, sekä torstai-iltapäivisin (puh. 2661648 tai 040 1764178) Kärsämäen yksikössä torstaina aamupäivisin.