Jäkärlän koulun esittely

Jäkärlän koulu on 178 oppilaan (2023) alakoulu Jäkärlän kaupunginosan oppilaille.

Koulu sijaitsee osoitteessa Kärsämäentie 11, kunnes Jäkärlään valmistuu uusi koulurakennus.

Koulussa opiskelee myös neljä valmistavan opetuksen ryhmää.

Oppilaita on yhteensä n. 220.


Koulumme toiminta-ajatusta ohjaavat JÄKKE 2023-2027 –toimintakulttuuri, tunnetaidot ja hyvät käytöstavat.

Työskentelyssä rohkaistaan hyvinvoinnin, terveen itsetunnon ja tunnetaitojen kehittymiseen, toisten huomioimiseen sekä positiiviseen vuorovaikutukseen. Näitä taitoja harjoitellaan sovittujen teemojen pohjalta: tervehtiminen ja kiittäminen, erilaisten tunteiden tunnistaminen ja säätely, positiivisen hengen luominen ja hyvän huomaaminen itsessä sekä toisessa.

Jäkärlän koulun arvoperusta rakentuu seuraaville arvoille ja periaatteille:
hyvinvointi,
hyvät käytöstavat,
ME -henki ja
positiivinen asenne.