Jäkärlän koulun esittely

Jäkärlän koulu on  160 oppilaan (2019) alakoulu Turun Jäkärlän kaupunginosassa. Koulumme sijaitsee hyvien liikuntapaikkojen ja monipuolisten ulkoilumaastojen välittömässä läheisyydessä.   Jäkärlän yleisurheilukenttä ja Maarian kuntorata löytyvät koulumme vierestä. Maisemallisesti tärkeä Maarian tekoallas sijoittuu niin ikään Jäkärlän koulun lähialueelle.

Koulumme läheisyydessä sijaitsevat mm. Maarian kirjasto, nuorisotalo, terveysasema sekä Jäkärlän liikuntahalli. Suuri liikuntahalli kuntosaleineen onkin kovassa käytössä niin kouluaikana kuin koulupäivien ulkopuolellakin. Liikuntahallissa pidetään koulun liikuntatuntien lisäksi  erilaisia urheiluseurojen harjoituksia.

Koulumme toiminta-ajatuksena on, että Jäkärlän koulun työyhteisöön kuuluvat oppivat yhteistyökykyisiksi, erilaisuutta arvostaviksi, itsenäisiksi ja vastuuntuntoisiksi myönteisessä ja turvallisessa ympäristössä.

Työskentelyssä rohkaistaan terveen itsetunnon kehittymistä, itsensä oivaltamista ympäristön osaksi, kasvamista omaan kulttuuriin ja kansainvälisyyteen sekä ahkeruuteen.

Erityisteemoina koulussa ovat paikallisten olosuhteiden mahdollistamat ja tukemat liikunta- ja liikennekasvatus sekä ympäristökasvatus.

Jäkärlän koulun arvoperusta rakentuu seuraaville arvoille ja periaatteille:
suvaitsevaisuus,
hyvät käytöstavat,
vastuullisuus,
ympäristöystävällisyys.