Jäkärlän koulun esittely

Jäkärlän koulu on 182 oppilaan (2022) alakoulu Turun Jäkärlän kaupunginosassa.
Koulumme toiminta-ajatusta ohjaavat JÄKKE 2019-2023 –toimintakulttuuri, tunnetaidot ja hyvät käytöstavat.

Työskentelyssä rohkaistaan hyvinvoinnin, terveen itsetunnon ja tunnetaitojen kehittymiseen, toisten huomioimiseen sekä positiiviseen vuorovaikutukseen. Näitä taitoja harjoitellaan sovittujen teemojen pohjalta: tervehtiminen ja kiittäminen, erilaisten tunteiden tunnistaminen ja säätely, positiivisen hengen luominen ja hyvän huomaaminen itsessä sekä toisessa.

Jäkärlän koulun arvoperusta rakentuu seuraaville arvoille ja periaatteille:
hyvinvointi,
hyvät käytöstavat,
ME -henki ja
positiivinen asenne.