Järjestyssäännöt

Jäkärlän koulun järjestyssäännöt

Koulumme järjestyssäännöt sisältävät kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeelliset määräykset.

 

Käytännön järjestelyistä

Käyn koulua säännöllisesti.

Tulen sisälle vasta kellon soitua.

En leiki vaarallisia pihaleikkejä, kuten vuorenvalloitus ja lumipallojen heitto.

Leikin vain turvallisia pihaleikkejä. En vaaranna muita.

Pelaan pallopelejä vain sallituilla alueilla.

 

Asianmukaisesta käyttäytymisestä

Tulen ajoissa oppitunneille.

Annan kaikille työrauhan.

Toimin annettujen ohjeiden mukaisesti.

Suoritan minulle annetut kotitehtävät.

Muistan asiallisen kielenkäytön.

Tunneilla työskentelen asiallisesti toiset oppilaat huomioon ottaen.

 

Tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Kännykkä, rahat ym. koulunkäyntiin kuulumattomat tarvikkeet ovat mukana omalla vastuullani.

Kännykkä on äänettömänä ja poissa näkyvistä opetuksen aikana. En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita (tupakka, päihteet).

Energiajuomien nauttiminen koulussa ja tuominen kouluun tai koulun alueelle on kielletty.

 

 Koulun omaisuuden käsittelystä

Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti.

Korvaan aiheuttamani vahingon.

En koske toisen oppilaan tavaroihin luvatta.

Palautan kouluun käytössäni olevat kirjat ja muut tarvikkeet käyttökelpoisina.

 

 Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko

 Vahingoista ilmoitetaan välittömästi oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle. Toimitaan vahingonkorvauslain mukaisesti.

 

Koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta

Huolehdin naulakkosiisteydestä, omasta pulpetistani ja sen ympäristöstä.

Korjaan jälkeni.

 

Oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella

Siirryn välitunnille välittömästi siihen luvan saatuani.

Liikun käytävillä kävellen ja rauhallisesti.

Vietän välituntini pihalla.

Tulen viipymättä välitunnin loputtua luokkaan.

Kouluaikana pysyn koulualueella

 

Oppilaiden ja huoltajien kanssa sovittuja suosituksia

Koulupäivän aikana on koulun pihalle autolla ajo kielletty.