Projekti käynnistettiin 7.11.2018 Turussa yhteisellä starttipäivällä, johon kokoontuivat 10 päivähoitoyksikön kehittäjäopettajat sekä projektinvetäjät. Päivän aikana pohdittiin muun muassa päiväkotien oppimisympäristöjen solmukohtia, sisä- ja ulkotilojen käyttöä, käytettävissä olevia välineitä ja materiaaleja, käytännön toiminnan järjestelyjä sekä VASU:n tavoitteita – ja visioitiin unelmien päiväkotia!

Projektin tavoitteena on kehittää ja uudistaa erityisesti vanhojen päiväkotirakennusten oppimisympäristöjä paremmin VASU:n tavoitteita tukeviksi. Mukaan valittiin hakemusten perusteella kymmenen päiväkotia, joihin ei lähivuosina ole suunnitteilla peruskorjausta tai remonttia, mutta joissa on selkeät tarpeet oppimisympäristöjen uudistamiselle. Kehittämisen painopisteinä ovat liikunnallisuuteen ja toiminnallisuuteen kannustavat oppimisen tilat, innostaminen matematiikan ja luonnontieteiden oppimiseen sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen.

Tällä sivulla tullaan dokumentoimaan päiväkotien oppimisympäristöjen muutosta ja jakamaan projektissa kertyviä kokemuksia ja ideoita!

Lue lisää starttipäivästä (uutinen Turku.fi-sivulla) 

 

Kohti uusia oppimisympäristöjä!