Modaaliverbit – kaikki (videot ja tehtäviä)

OPISKELE:

HARJOITTELE:

 1. 3 tehtävää WOLLEN-verbin taivutuksesta
 2. dürfen (valitse)
 3. können (valitse)
 4. können (kirjoita)
 5. müssen (kirjoita)
 6. mögen (valitse)
 7. mögen (kirjoita)
 8. sollen (valitse)
 9. sollen (lauseet)
 10. wollen (vokaali)
 11. wollen (kirjoita)
 12. Kaikki modaaliverbit
 13. Teht. Järjestele persoonamuodot
 14. Teht. Kaikki apuverbit taulukossa
 15. Apuverbit perusmuodoissa (Anitta)
 16. Können ja wollen (Anitta)
 17. Teht: Muodosta lauseita