Kategoriat
6.lk Grammatik Lektion 8

Datiiviprepositiot 6.lk

Wordwall, yhdistä prepositiot (Tanjawallin)

Aukkoteksti, vain prepositiot

Aukkoteksti, prepositiot ja artikkelisanat

Kategoriat
6.lk 9.lk Grammatik

Säännöllisten verbien perfekti

 

 

Aukkotehtävä

Aukkotehtävä 2

Ristikko

Kategoriat
5.lk 6.lk Grammatik

Possessiivipronominit (eli omistussanat)

Minun ja sinun

ihr/ihre (hänen)

sein/seine – hänen

sein/seine, ihr/ihre (hänen)

Video, jossa kerrataan perheenjäseniä ja omistussanoja

Omistussanat ja koulutarvikkeet

Kaikki omistussanat (Wordwall, Elinasipila)

Kaikki omistussanat

Kategoriat
6.lk Grammatik

Akkusatiivi

Linkki tunnilla katsottuun Prezi-esitykseen 1.

Linkki tunnilla katsottuun Preziin 2.

https://www.youtube.com/watch?v=G3t9RMEAlfs

Quizlet: Verbejä, joiden kanssa tulee akkusatiivi

Kategoriat
3.lk Grammatik

Sein – olla

Persoonapronominit minä, sinä, hän jne. (Elinasipila)

Olla-verbin taivutus, ryhmittely (Tarjavirtanen)

Olla -verbin taivutus, yhdistä (Tarjavirtanen)

Quizlet

Olla-verbi, aukkotehtävä (Elinasipila)

 

Kategoriat
4. lk Grammatik

Starke Verben – vahvat verbit, ”muutosverbit”

(Jos tehtävät eivät toimi tabletilla, kokeile ”Puffin” -selainta!)

A > Ä: Muutosverbipalapeli

E > IE ja I: Muutosverbipalapeli

Schlafen (lauseita)

Lesen (valinta)

Lesen (kirjoita)

Sehen (yhdistä)

Sehen (kirjoita)

Nehmen (yhdistä)

Nehmen (kirjoita)

Pikkupelejä

Aukkotehtävä: Täydennä annetun verbin oikealla persoonamuodolla; 2 sivua

Kategoriat
Grammatik

Fragewörter – Kysymyssanat

 

Kysymyssanat: Magazin.de -Quizlet

Kirjoita kysymyssanat

Kirjoita kysymyssanat 2