Magazin.de 1

Alkeet

Kuuntele: Tervehdykset

Video: Tervehdykset

Tehtävä: tervehdykset

Kuuntele: Numerot 1-10

Kuuntele: Numerot 11-19

Yhdistä: numerot 0-20

Lukusuora 0-20 (tehtävä)

Kuuntele: Numerot (20-100)

Kuuntele: Numerot (sadat ja tuhannet)

Einheit 1

Omatoimikuuntelut: Henkilöiden esittelyjä

Olla-verbin -taivutus (laulut ja tehtävät)

Haben -verbin taivutus

Haben vai sein?

Substantiivit. Määräinen ja epämääräinen artikkeli (Quizlet)

Persoonapronominit (Quizlet)

Säännöllisten verbien taivutus (videot ja tehtävät)

 

Einheit 2

Quizlet: siniset sanat

Quizlet: Freizeit (Quizlet toimii vain kirjautuneena)

Kellonajat

Quizlet (Kellonajat ja viikonpäivät)

Eriävät yhdysverbit

Wordwall: Eriävät yhdysverbit (Oikealla olevasta Interactives -valikosta löydät monia eri pelejä)

Videos: Freizeit und Hobbys

 

Quizlet (können ja müssen)

Apuverbit können ja müssen

Kertaus Text2

 

Einheit 3

Sanasto: Quizlet

Ulkonäkö

Muutosverbit

Numerot

Värit

Akkusatiivi 1

Akkusatiivi 2

Kysymyssanat

Einheit 4

Einheit 4 kuunteluiden äänitteet