VASU

 

eli varhaiskasvatussuunnitelma. Turkulaista varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat keskeiset asiakirjat ovat seuraavat:

  • Lapsen oikeuksien sopimus
  • Lait ja asetukset: Laki lasten päivähoidosta, lastensuojelulaki, perusopetuslaki sekä laki lasten kotihoidon ja yksityiden hoidon tuesta
  • Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
  • Turun kaupungin strategia
  • Strateginen palvelusopimus ja Operatiivinen palvelutuotantosopimus
  • Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma sekä Turun kaupungin suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio 2011
  • Päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma
  • Ryhmän varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma
  • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma sekä Kasvun ja oppimisen seuranta (esiopetuksessa)

(Lähde: Turun varhaiskasvatussuunnitelma)