Yleistä

Taoskujan päiväkoti on pieni, kodikas päiväkoti Turun Länsikeskuksessa. Toiminta Taoskujalla on alkanut vuonna 1988. Taoskujan yksikössä on 43 päivähoitopaikkaa, joista muodostuu kolme lapsiryhmää seuraavasti:

  • NIITTYVILLAT alle 3-vuotiaiden ryhmä, 12 paikkaa
  • METSÄTÄHDET 3-5 –vuotiaiden ryhmä, 21 paikkaa
  • VOIKUKAT 3-5 –vuotiaiden ryhmä, 10 paikkaa

Esiopetusikäisinä lapset siirtyvät muiden yksiköiden esiopetusryhmiin.

Leikki on lapsen luontainen tapa oppia ja sen avulla hän tutustuu ympäristöönsä ja opettelee uusia asioita. Leikki on mielihyvänsävyistä toimintaa ilman tietoista hyötytarkoitusta. Se on myös lapsen ominta ja luonnollisinta toimintaa, ja arvokasta juurikin sellaisenaan. Sillä on ratkaiseva merkitys lapsen kehitykselle.
Leikki on lapsen luontainen tapa oppia ja sen avulla hän tutustuu ympäristöönsä ja opettelee uusia asioita. Leikki on mielihyvänsävyistä toimintaa ilman tietoista hyötytarkoitusta. Se on myös lapsen ominta ja luonnollisinta toimintaa, ja arvokasta juurikin sellaisenaan. Sillä on ratkaiseva merkitys lapsen kehitykselle.