Mot fortsatta studier

Din studiehandledare handleder dig i ärenden i anknytning till fortsatta studier. Du har även rätt till s.k. efterhandledning ett år efter utexaminering, om du inte ännu fått en studieplats för fortsatta studier. Var i det fallet i kontakt med studiehandledaren på det gymnasium där du studerat.