I början av studierna

I början av studierna fyller du i blanketten för studerandeuppgifter. Utöver grunduppgifterna ska du fylla i information om stöd som du eventuellt fått tidigare. Grupphandledaren intervjuar dig. Du berättar väl för grupphandledaren om du tidigare fått eller behövt stöd i studierna. Berätta även om du studerar svenska som andra språk och upplever att du behöver hjälp med dina studier i svenska. Tillsammans med studiehandledaren gör ni en studieplan. Om du vill kan du vara i kontakt med ditt gymnasiums speciallärare i ärenden som berör studier och lärande. Du deltar i DigiLässcreeningen och vid behov även i nivåtest i matematik. Testen hjälper med kartläggningen av huruvida du kunde ha nytta av stödåtgärder som underlättar dina gymnasiestudier. Vid behov kallas du till ett individuellt lästest. Även ämnesläraren gör under lektionerna övriga eventuella test som reder ut utgångsnivån och stödbehoven