Under studierna

Ta reda på hurdant stöd som finns tillgängligt för dig under kurserna i gymnasiet. Utnyttja de stödformer som finns tillgängliga, såsom stödkurser, stödworkshoppar och stödundervisning samt verksamhet som ökar välbefinnande. Kontakta vid behov specialläraren.

Följ upp och utvärdera hur dina studier framskrider. Diskutera dina kursval tillsammans med grupphandledaren och studiehandledaren.