Rektor

Rektor ansvarar för skolans verksamhet, sköter om ärenden i anknytning till administration och informerar om studentexamen. Du kan ta kontakt med rektorn alltid då du är orolig för någonting i anknytning till skolans verksamhet.