Skolsekreterare

Skolsekreteraren hjälper dig bland annat med följande ärenden i anknytning till gymnasiestudier: studerandebetyg, anmälningar till studentexamen, betygskopior, skolresor och studiestödsärenden.