Speciallärare

Specialläraren stöder de studerande som har inlärningssvårigheter och andra utmaningar  med inlärningen. Om du behöver individuellt stöd för dina studier, planerar specialläraren det tillsammans med dig och ämneslärarna. Ta också kontakt med specialläraren om du behöver ett utlåtande om specialarrangemang i anknytning till studentskrivningarna. Reservera tid till specialläraren via Wilma.